Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie podziału podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

Plik do pobrania: