Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie statusu osób pozbawionych członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego

Plik do pobrania: