OGRÓD NR 5  ul. Wileńska  (377 działek)

Gospodarz: (1-181)

Władysław Ordon (dz. nr 146)

Gospodarz: (182-281)
Jan Strefański (dz. nr 231)

Gospodarz:(282-381)
Andrzej Bednarczyk (dz. nr 291)