OGRÓD NR 6 „POLE” ul. Limanowskiego (127 działek)

Gospodarz:
Paweł Pajor (dz. nr)