Marek Żmuda – Prezes Zarządu ogr 5/370

Leszek Dudziak – Wiceprezes Zarządu ogr 5

Henryka Kopacka – Sekretarz ogr 1/99

Michał Karaś -Członek Zarządu

Aleksander Chrzanowski – Członek Zarządu ogr 6/ 15

Ryszard Kwasiborski - Członek Zarządu ogr 5/345

Marian Łojowski - Członek Zarządu ogr

Leszek Dudziak - Członek Zarządu ogr 

Krystyna Styczeń – Członek Zarządu ogr 6/56/57

 

 

Członkiem Zarządu Okręgowego PZD jest:

Henryka Kopacka

Członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD jest:

Elżbieta Behra

Księgowa ROD "RÓŻA" :

Elżbieta Behra