Paweł Wawrocki  – Przewodniczący ogr 2/115

Katarzyna Habrych  – z-ca ogr 

Ryszard Morawski – Sekretarz ogr