Uprzejmie informujemy, że kasa jest nieczynna :

do odwołania

 Płatności można dokonywać poprzez przelew na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy: 34 9584 0008 2001 0000 0185 0001

                                                         lub poprzez otrzymany blankiet wpłat w Banku Spółdzielczym bez prowizji

W tytule przelewu proszę o dopisanie: numeru ogrodu i działki  oraz  danych osobowych właściciela działki.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 13.12.2013 r oraz par. 150 statutu

Art. 33. 

  1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.
  2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

Obecnie zgodnie z uchwałą 

  • składka 0,10 zł/ m2 
  • składka 0,25 zł /m2
  • składka członkowska 6 zł
  • odpady komunalne od 30 zł do 55 zł w/g poniesionych kosztów w poszczególnych ogrodach
  • opłata energetyczna 7,00 zł (dotyczy osób posiadających energię elektryczną)
  • opłata za energię  wg zużycia oraz opłata zaliczkowa za zużycie energii elektrycznej w wysokości 50% zużycia za rok 2021.
  • 160,00 zł - opłata jednorazowa wpisowe– opłata ogrodowa wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki 
  • 300,00 zł -opłata jednorazowa inwestycyjna wnoszona przez nowego działkowca w roku nabycia prawa do użytkowania działki

Opłatę za działkę opłacamy  do  30.06.2022r

Wpłaty można dokonywać na konto: 

Bank Spółdzielczy: 34 9584 0008 2001 0000 0185 0001 

Od 1 Lipca 2022 r proszę o doliczenie odsetek za zwłokę, w tytule przelewu proszę o napisanie

numeru ogrodu i działki  oraz  danych osobowych właściciela działki.

Wysokość opłat można  sprawdzić u gospodarzy, telefonicznie lub e-mail