Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

Plik do pobrania: 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie statusu osób pozbawionych członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego

Plik do pobrania: 

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie podziału podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

Plik do pobrania: 

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r.

Plik pdf do pobrania:

pdf

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2014

Plik pdf do pobrania:

pdf

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców.

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

Plik do pobrania: