OGRÓD Nr 3 ul. Dąbrowskiego (115 działek)

Gospodarz:
Józef Grabowski (dz. nr)