OGRÓD NR 1 SEKTOR 1  ul. Krzywa  1-45 (48 działek)
OGRÓD NR 1 SEKTOR 2  49-84 (35 działek)
OGRÓD NR 1 SEKTOR 3  85-120 (35 działek)

Gospodarz:
Józef Zwarycz (dz. nr 120)
Aleksander Okarma (dz. nr 102)