Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r.

Plik pdf do pobrania:

pdf