ZABRANIA SIĘ W ROD?

  • Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);
  • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2); Jak widać do kubłów nie wolno wrzucać gałęzi, trawy, porażonych roślin takich jak pomidory, ogórki Obowiązuje prosta zasada więcej kubłów, więcej śmieci, więcej płacimy jako działkowcy