Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

 

Walne zebranie sprawozdawcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. DOMU DZIAŁKOWCA ul. Krzywa 14 Oleśnica.

I termin – godzina 16:30
II termin – godzina 17:00

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
6.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019/2020 r. (merytoryczne i finansowe).
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019/2020 r.
9.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2019/2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10.    Dyskusja.
11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania: 
1)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019/2020 r.
2)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019/2020 r.
3)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019/2020 r.
13.    Projekt planu pracy na 2021 r.
14.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
15.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16.    Dyskusja.
17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
2)    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców* ,
3)    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4)    Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
5)    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 26 i 29 lipca 2021 r. w godzinach 16:00-20:00 w budynku Zarządu ROD

Komunikat Zarządu R.O.D. „RÓŻA”

 

Zarząd ROD "RÓŻA" w Związku ze stanem epidemicznym i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami przesłał poprzez Gospodarzy ogrodów informacje o wysokości i terminie wnoszenia opłaty ogrodowej, opłaty energetycznej oraz opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021r.

        Dziękujemy wszystkim Działkowcom za zrozumienie w tym trudnym czasie oraz prosimy o regulowanie w terminie opłaty za prąd i działkę za rok 2021. O jej wysokości możemy dowiedzieć się także  telefonicznie  pod numerem 887 880 071 

 

Termin zapłaty upłynął z końcem czerwca 2021, po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

Uprzejmie informujemy, że kasa jest nieczynna :

do odwołania

 Płatności można dokonywać poprzez przelew na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy: 34 9584 0008 2001 0000 0185 0001

                                                         lub poprzez otrzymany blankiet wpłat w Banku Spółdzielczym bez prowizji

W tytule przelewu proszę o dopisanie: numeru ogrodu i działki  oraz  danych osobowych właściciela działki.