Komunikat Zarządu R.O.D. „RÓŻA”

 

Zarząd ROD "RÓŻA" przesłał poprzez Gospodarzy ogrodów informacje o wysokości i terminie wnoszenia opłaty ogrodowej, opłaty energetycznej oraz opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022r.

        Dziękujemy wszystkim Działkowcom za terminowe wpłaty oraz prosimy o regulowanie w terminie opłaty za prąd i działkę za rok 2022 działkowców którzy jeszcze nie zdążyli uiścić opłaty. O jej wysokości możemy dowiedzieć się także  telefonicznie  pod numerem 887 880 071 

 

Termin zapłaty upłynął z końcem czerwca 2022, po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

Uprzejmie informujemy, że kasa jest nieczynna :

do odwołania

 Płatności można dokonywać poprzez przelew na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy: 34 9584 0008 2001 0000 0185 0001

                                                                                       lub poprzez otrzymany blankiet wpłat w Banku Spółdzielczym bez prowizji

W tytule przelewu proszę o dopisanie: numeru ogrodu i działki  oraz  danych osobowych właściciela działki.