Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców.

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

Plik do pobrania: