Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

Plik do pobrania: